Корисні лінки

Ошибка
  • Невозможно загрузить ленту новостей

Одним із пріоритетних напрямів навчально-виховного процесу в ДНЗ залишається фізичний розвиток, спрямований на зміцнення і збереження здоров’я дітей. Вихователі докладають багато зусиль, щоб виховати дошкільнят здоровими, фізично розвиненими, загартованими, розумово і психологічно підготовленими до навчання в школі. Для успішного здійснення фізичного розвитку дітей на території ДНЗ наявний спортивний майданчик та створена спортивна зала, які в повному обсязі укомплектовані фізкультурним обладнанням. Обладнання та інтер’єр спортивної зали відповідає вимогам, що дає змогу раціонально використовувати його в роботі з дітьми різних вікових категорій. Багато нестандартного фізкультурного обладнання зроблено руками вихователів та батьків. Все спортивне обладнання має естетичний вигляд.

DSCF0508
kuto4ok

Для самостійної рухової активності дошкільнят в групах створенікуточки з необхідною атрибутикою (обручі, кеглі, скакалки, стрічки, м’ячі, дуги, торбинки з піском тощо). Усі спортивні куточки розміщені в доступному для дітей місці. Методкуточки різних вікових груп містять картотеку рухливих ігор відповідно до вимог програми «Дитина» з атрибутами до них, картотеки народних та хороводних ігор.

           Методичний кабінет дошкільного навчального закладу містить достатню кількість методичної літератури з фізичного виховання та оздоровлення дошкільнят. Посібники Е.С.Вільчковського, А.В.Кенемана, Д.В.Хухлаєвої, Т.І.Дмитренко, Н.Денисенко, Л.Калузької, І.В.Лущик,В.В.Єфремової, Т.І.Осокіної, В.Г.Фролова та інших авторів протягом багатьох років допомагають у вирішенні завдань фізичного виховання та оздоровлення дітей.

На допомогу вихователям розроблені комплекси лікувально-оздоровчих заходів, вправи для розвитку рук і пальців, лікувальна гімнастика для очей, стопи, ніг; конспекти занять з фізкультури, спортивних свят та розваг; комплекси корегуючих вправ, оздоровчі хвилинки, піших переходів в різні пори року. Заслуговує на увагу методичний посібник вихователя – методиста Феклістової С.А. «Нетрадиційні цікавинки у вихованні здорової дитинки».
Завдяки достатній кількості методичної літератури, розробок, різного унаочнення педагоги мають можливість грамотно, на високому методичному рівні організовувати оздоровчо-профілактичну роботу. Відповідно вимогам сьогодення в ДНЗ №3 «Козачок» створено певну систему роботи з даного питання, яка передбачає наступні аспекти, а саме:
-
фізичний розвиток;

- організація режиму дня;

- організація харчування;

- валеологічне виховання;

- екологічне виховання;

- загартування;

- робота з батьками.

Вихователі в роботі з дітьми керуються перспективно-календарним та поточним плануванням, де належне місце посідає фізкультурно-оздоровча робота. Позитивні наслідки фізкультурно-оздоровчої роботи забезпечуються різноманітністю їх форм.

Фізкультурно-оздоровчі форми з дітьми включають:

- заняття з фізкультури в усіх вікових групах;

- вправи на свіжому повітрі;

- рухливі та спортивні ігри, вправи, пішохідні переходи;

- різні види гімнастики (ранкова, гігієнічна після сну, корегуюча);

- фізкультхвилинки, фізкультурні паузи, динамічні перерви;

- спортивні свята, розваги, Дні здоров’я тощо.

Провідне місце посідають заняття з фізичної культури. Протягом тижня два заняття проводяться в спортзалі і три – на свіжому повітрі. Наявна система у плануванні фронтальних та індивідуальних занять. Структура занять, дозування рухів і вправ відповідають методичним вимогам. Один раз на тиждень планується пішохідний перехід за межі дошкільного закладу. В кожній віковій групі щодня проводиться ранкова гімнастика.

DSC00693

Після денного сну проводяться комплекси гігієнічної гімнастики, до складу якої входять загально розвиваючі вправи, вправи для профілактики плоскостопості та порушень постави. Щоденно в кожній віковій групі плануються рухливі ігри.

5566
Щомісяця в ДНЗ проводяться Дні здоров’я, спортивні свята та розваги.
99IMG 0663
   З метою збереження та зміцнення здоров’я дошкільнят в ДНЗ проводяться малі форми фізичного виховання. Це фізкультурні хвилинки і фізкультурні паузи між заняттями, психогімнастика, музично-ритмічні рухи, ігри-медитації, дихальні та звукові вправи та інше. Найбільш результативними в плані оздоровлення дітей вихователі вважають такі оздоровчі технології: пальчикова гімнастика, кольоротерапія, фітотерапія, точковий массаж, вологе обтирання рукавичками, вітамінотерапія. В кожній віковій групі заведено листок здоров’я вихованців. Відповідно до запису у листку відбувається здійснення індивідуального та диференційованих підходів, враховується стан індивідуального здоров’я дитини під час фізичних навантажень. Для кращого засвоєння основних рухів планується індивідуальна робота з дітьми, які відстають у розвитку рухових умінь. Ця робота проводиться у час, відведений для самостійної рухової діяльності дітей. В ДНЗ здійснюється медико-педагогічний контроль за фізичним розвитком та оздоровленням дітей. Систематично вихователем-методистом, старшою медичною сестрою здійснюється контроль за проведенням всіх форм фізкультурно-оздоровчої роботи закладу, результати якого нотуються у журналі «Медико-педагогічного контролю фізичного виховання дітей раннього і дошкільного віку», ведуться протоколи, визначається моторна щільність занять. Аналіз даних медико-педагогічного контролю дає змогу зробити висновок про те, що на заняттях з фізичної культури вихователі здійснюють диференційований підхід у виконанні основних рухів вихованцями, тим самим забезпечується достатній рівень загальної та моторної щільності занять. З метою встановлення рівня засвоєння дітьми основних рухів щорічно у вересні і травні проводиться обстеження дітей. Розуміючи те, що сучасна дошкільна освіта має забезпечувати збереження здоров’я вихованців, педагоги дошкільного закладу пріоритетного значення надають сучасним педагогічним особистісно-орієнтованим технологіям, в котрих закладений великий оздоровчий потенціал. Педагогічний колектив започатковує у практику інноваційні оздоровчі елементи технології за системою М.Єфименка. Вихователі впроваджують в роботу з дітьми методику М.Єфименка на заняттях, під час гігієнічної гімнастики, гімнастики пробудження після сну, ранкової гімнастики, в індивідуальній роботі з дітьми. В роботі з дітьми педагоги використовують нетрадиційне фізкультурне обладнання для профілактики правильної постави та попередження плоскостопості, яке створили власноруч.
Вихованці ДНЗ №3 «Козачок» є постійними учасниками спортивних змагань, які проводяться в місті.

101

Фізичний розвиток і здоров’я постійно знаходяться під увагою старшої медсестри, Потебенько Н.О., яка є керівником методичних комісій для старших медичних сестер ДНЗ. nadia

Для оцінки стану здоров’я і фізичного розвитку дітей старшою медичною сестрою згідно вимог, ведеться медична документація. Результати обстеження, оцінка стану здоров’я дитини, перенесені захворювання, зроблені щеплення, всі призначення фіксуються в історії розвитку дитини протягом всього перебування її в дошкільному закладі. Ведеться облік дітей, які мають відхилення в стані здоров’я. Вони перебувають під постійним лікарським контролем. Систематично ведеться журнал реєстраційного обліку диспансерних дітей. Належному стану фізичного виховання сприяє якісне харчування, про яке вболівають працівники харчоблоку. В ДНЗ для малюків організоване 3-х разове харчування. За рішенням виконавчого комітету Бучанської міської ради харчування на 1 дитину в день становить 18 грн., на літній період 20 гривень. Продукти харчування постачаються «Продсервісом»., «Торгпродсервісом».Доставка продуктів харчування здійснюється щодня. На всі продукти харчування є сертифікати якості, товарно-транспортні накладні, ветеринарні свідоцтва на м’ясо, рибу, яйця. Всі продукти харчування зберігаються у коморі згідно санітарним нормам. Медична сестра складає та погоджує перспективне меню, меню-розкладку на кожен день; своєчасно веде медичну документацію на харчоблоці; контролює закладку продуктів до котла, відбір добових проб, поточність технологічного процесу. Після проведення бракеражу надає дозвіл видачі готових страв. 

Моніторинг захворюваності дітей у дошкільному  навчальному закладі

2012

рік

2013

рік

2014

рік

2015

рік

2016

рік

   Примітка

Кількість випадків

захворюваності

746 982 841 1061 786 2012/2013 н.р. – 393дитини

Кількість випадків

захворюваності ГРЗ, ГРВІ

534 742 662 896 672

2013/2014 н.р.

420 дітей

Кількість випадків

захворюваності

інфекційними хворобами

6 61 56 85 28

2014/2015н.р.

465 дітей

Пропущено в середньому

1 дитиною по хворобі

15,8 18,7 18,1 20,9 14

2015/2016 н.р.

460 дітей

Число днів пропущених по

хворобі за рік

6224 7481 8158 9597 6490

2016/2017 н.р

488 дітей

          Основне місце в структурі захворюваності дітей дошкільного віку є інфекції верхніх дихальних шляхів. Однак незважаючи на протиепідемічні та профілактичні заходи які проводяться, рівень захворюваності знижується повільно.

Новини освіти